Otec psychoanalýzy a modernej psychológie

To všetko sa spája s jeho menom.  Sigmund Freud (1856-1939) bol…