Nezaradené

Ako ušetriť za vodu

Hoci sa môže pri pohľade na planétu zdať, že je vody dostatok- opak je žiaľ pravdou. Sú časti sveta, kde za pitnou vodou treba prejsť niekoľko kilometrov. Ľudia si ju tu aj patrične cenia a šetria ňou.

jezero

Slovensko má zatiaľ dostatok vody aj minerálnych prameňov. Boli tu vraj ale snahy vyvážať vraj našu pitnú pramenitú vodu vo fľašiach do Číny. Ktohovie, kde by išla potom ďalej.
Vody, pramene a žriedla by nikdy nemali patriť jednej osobe. Malo by byť povinnosťou štátu uchovať tento vzácny poklad aj našim deťom, aj vnúčatám.

Správame sa k vode žiaľ veľmi macošsky. Plytváme ňou na každom kroku ! Veď je to iba voda !

Počuť zo všetkých strán námietky. Pozor vážení : Je to až voda !Správajme sa k nej teda tak ako si to zaslúži. Je predsa darkyňou života.

Čo nás prinúti šetriť vodou ? Jedine peniaze. Na toto počuje každý. Slová a ekológii sú pre mnohých iba akousi povinnou jazdou- vypočujú si, možno aj prikývnu ale žiaľ nič neurobia.
Keď ale povieme, že cena vody stúpne na trojnásobok- začne sa maratón :

  • Nadávky
  • Kalkulácie
  • Nadávky
  • Opatrenia na šetrenie vodou

Asi iba toto nás prinúti zmeniť spôsob plytvania s vodou na hospodárne využívanie.

Aj dnes sú ľudia, ktorí sa o to snažia, Sú mnohokrát vystavení posmeškom a úškľabkom. Šetria vodou kde sa dá :

  • Pri umývaní riadu- stačí vodu napustiť do jednej nádoby a riad umyť a potom pod tečúcou studenou rýchlo opláchnuť. Že či sa ušetrí ? Skúste to a uvidíte.
  • Vodu z práčky dávajú do vedier a využívajú na spláchovanie WC
  • Dažďovú vodu zachytávajú a filtrujú a opäť používajú na WC alebo na sprchovanie

voda
Veci dennodenne rozmýšľajú nad tým, ako z morskej slanej vody urobiť použiteľnú pitnú vodu, alebo ako vyrobiť pár kvapiek vody. Neplytvajme teda vodou iba tak. Majme na pamäti, že niekto nemá ani len to málo, čo potrebuje pre vlastné prežitie.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.