Budúcnosť na našich tanieroch

Keď sa tak zamyslíme, neexistuje jediná oblasť nášho života, ktorou by sa nejakým spôsobom nezaoberala veda. Od rána až pokým nejdeme spať a dokonca aj počas spánku sa dejú javy a situácie, ktoré sú predmetom vedeckého skúmania. Kedykoľvek sa nadýchneme, napijeme vody, naštartujeme auto alebo niečo zjeme, vykonávame činnosti, ktoré sú bežne vedecky skúmané. Veda totiž nikdy nespí a ani nemôžem pretože každý deň sa objaví niečo hodné skúmania. V posledných rokoch sa v oblasti gastronómie objavil zaujímavý trend, pri ktorom sa vedci snažia zo živých buniek vypestovať v in vitro, teda v laboratóriách, funkčné orgány. Podobne sa produkuje aj kultivované mäso, o ktorom sa hovorí, že je potravinou budúcnosti.   Čo je kultivované mäso? Živému zvieraťu sa odoberú kmeňové bunky bez toho, aby mu bolo ublížené. Nemusí teda kvôli našej nadmernej konzumácii mäsa zomrieť. Tieto bunky sa potom premenia po pridávaní živín na svalové bunky, ktoré sa každým dňom zdvojnásobujú. Vedci umelo tento rast podporujú a konečným produktom je plnohodnotné mäso. Nejde teda o žiadnu rastlinnú náhradu, ale o skutočné mäso získané bez ublíženia a zabitia zvierat.  […]

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.