Site Loader

Budúcnosť na našich tanieroch

Keď sa tak zamyslíme, neexistuje jediná oblasť nášho života, ktorou by sa nejakým spôsobom nezaoberala veda. Od rána až pokým nejdeme spať a dokonca aj počas spánku sa dejú javy a situácie, ktoré sú predmetom vedeckého skúmania. Kedykoľvek sa nadýchneme, napijeme vody, naštartujeme auto alebo niečo zjeme, vykonávame činnosti, ktoré sú bežne vedecky skúmané. Veda totiž nikdy nespí a ani nemôžem pretože každý deň sa objaví niečo hodné skúmania. V posledných rokoch sa v oblasti gastronómie objavil zaujímavý trend, pri ktorom sa vedci snažia zo živých buniek vypestovať v in vitro, teda v laboratóriách, funkčné orgány. Podobne sa produkuje aj kultivované mäso, o ktorom sa hovorí, že je potravinou budúcnosti.   Čo je kultivované mäso? Živému zvieraťu sa odoberú kmeňové bunky bez toho, aby…