Otec psychoanalýzy a modernej psychológie

To všetko sa spája s jeho menom.  Sigmund Freud (1856-1939) bol rakúsky lekár, neurológ, psychiater a mnohých možno prekvapí informácia, že bol narodený na Morave v Čechách. Prežil tam štyri prvé roky svojho života, potom sa presťahovali do Viedne. Je známy ako jeden z najväčších psychológov, tvorca psychoanalýzy a psychoanalytickej terapie  neuróz a nervových ochorení.

psychológia stroj

40 rokov svojho života bol lekárom, no vnútorne sa ním necítil byť a svoje lekárske poslanie bral v podstate ako len prácu, ktorú potrebuje na zabezpečenie rodiny. Skutočným lekárom sa cítil byť len vtedy, keď písal svoje psychologické poznatky. V roku 1893 vyvinul katarznú metódu k oslobodeniu sa z nespracovaných traumatických zážitkov po ďalších dvoch rokov vydal svoju prvú prácu „O psychických mechanizmoch hysterických fenoménov“. Za jednu z jeho najdôležitejších prác je dodnes považovaná kniha „Výklad snov“, a sám Freud z nej vychádzal pri vypracovávaní teórie psychoanalýzy. A práve jeho teória o snoch sa stala pevným základom celej psychoanalytickej vedy, v ktorej definoval prvýkrát pojem nevedomia a vedomia. Práve táto kniha je považovaná za prvé psychoanalytické dielo v histórii.

duša človeka

Podľa Freuda je sen je splnené prianie, ktoré vychádza z existencie denných snov. Podľa neho boli nočné a denné sny rovnaké s rozdielom, že nočné boli zamaskované a preto nejasné. Stretávame sa tu s pojmom latentný obsah – skryté prianie v sne, ktoré je tým väčšie, čím je pre jedinca ťažšie pripustiť si svoje prianie. Nakoľko sú naše priania v nesúlade s etickou a mravnou výchovou, nočný sen ich musí maskovať symbolmi. Symbolika mala podľa Freuda prevažne sexuálny charakter, a zrejme z toho dôvodu boli jeho diela v tej dobe poriadne kritizované. Freud tvrdil že každý sen je v podstate odrazom sexuálnej oblasti života človeka, a ním vysvetľovaná symbolika tomu nasvedčovala.

Každopádne, súčasná psychológia mu vďačí za veľa, bol najväčším a najprínosnejším bádateľom ľudskej mysle, ktorá v našich životoch zohráva nesmierne významnú úlohu.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.