Budúcnosť na našich tanieroch

Keď sa tak zamyslíme, neexistuje jediná oblasť nášho života, ktorou by sa nejakým spôsobom nezaoberala veda. Od rána až pokým nejdeme spať a dokonca aj počas spánku sa dejú javy a situácie, ktoré sú predmetom vedeckého skúmania. Kedykoľvek sa nadýchneme, napijeme vody, naštartujeme auto alebo niečo zjeme, vykonávame činnosti, ktoré sú bežne vedecky skúmané. Veda totiž nikdy nespí a ani nemôžem pretože každý deň sa objaví niečo hodné skúmania. V posledných rokoch sa v oblasti gastronómie objavil zaujímavý trend, pri ktorom sa vedci snažia zo živých buniek vypestovať v in vitro, teda v laboratóriách, funkčné orgány. Podobne sa produkuje aj kultivované mäso, o ktorom sa hovorí, že je potravinou budúcnosti.  

pestovanie mäsa

Čo je kultivované mäso? Živému zvieraťu sa odoberú kmeňové bunky bez toho, aby mu bolo ublížené. Nemusí teda kvôli našej nadmernej konzumácii mäsa zomrieť. Tieto bunky sa potom premenia po pridávaní živín na svalové bunky, ktoré sa každým dňom zdvojnásobujú. Vedci umelo tento rast podporujú a konečným produktom je plnohodnotné mäso. Nejde teda o žiadnu rastlinnú náhradu, ale o skutočné mäso získané bez ublíženia a zabitia zvierat. 

S myšlienkou vypestovaného mäsa sa vedci pohrávajú už niekoľko desaťročí a od vtedy už mnoho z nich získalo patent na konzumáciu takéhoto mäsa. Čo sa týka porovnania s mäsom získavaným klasickou cestou, ukazuje sa mnoho výhod.  Prvou je samozrejme to, že za účelom jeho získania nezomrie žiadne zviera, čo ide ruka v ruke s tým, že zvieratá z veľkochovov trpia celý život v zlých podmienkach, kým sú nakoniec zabité.

kultivované mäso

V súvislosti so zvyšujúcou sa potrebou ochrany životného prostredia tiež kultivované mäso znižuje ťažbu dreva, pretože zvieratá v takýchto chovoch by vyžadovali  omnoho menej miesta a zároveň by produkovali omnoho viac mäsa. Pri pestovaní tohto mäsa nie sú použité žiadne antibiotiká, ktoré bežne nájdeme v klasickom mäsa a rovnako pochádza z hygienicky nezávadných podmienok, čo sa o obyčajnom mäsa povedať nedá. Samozrejme ohľadom tejto praktiky koluje ešte mnoho otázok a najbližšie roky vedeckého pokroku ukážu, či kultivované mäso  skutočne raz nahradí to, ktoré dnes získavame takým nehumánnym spôsobom. 

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.