Nezaradené

Aby vaše rozvodové konanie prebehlo v pokoji

Keď sa manželia dokážu dohodnúť – ak sa dvaja rozumní ľudia dohodnú, že spolu už nechcú žiť, a sú schopní sa od seba odlúčiť tak, že vyriešia všetky zákonom dané povinnosti, potom môže rozvod prebehnúť veľmi rýchlo a ľahko. Tými povinnosťami sa rozumie písomná dohoda o tom, ako to bude so starostlivosťou o maloleté deti, ako dotyční vyriešia svoje bývanie, a ako si rozdelia spoločný majetok. Ak písomnú dohodu obaja podpíšu, tá bude na súdne konanie dostačujúcim podkladom, a nebude dôvod na to rozvod komplikovať a preťahovať.

stres z rozvodu

A keď sa dohodnúť nevedia – rozhodne nie každý manželský pár sa zhodne na všetkých podmienkach pre nesporný rozvod, niekomu môže vadiť striedavá starostlivosť o deti, niekto nesúhlasí s výškou výživného, alebo sa ľudia vyslovene ťahajú o majetok a nie sú schopní si ho rozdeliť, potom sa jedná o sporný rozvod, a ten môže prebiehať aj veľmi zdĺhavo a môže spôsobiť celý rad stresujúcich situácií. Súd potom vypočúva každého z účastníkov, a v rozvodovej sieni panuje nepríjemné napätie.

rozvod manželstva

Toto tiež býva dôvodom, prečo si najať právneho zástupcu, ktorý pomáha svojim klientom so všetkými aspektmi rozvodového konania, nech už sú akokoľvek zložité, náročné a komplikované. Právny zástupca z advokátskej kancelárie v Banskej Bystrici si od vás vyžiada všetky potrebné podklady ústnou či písomnou formou, avšak to hlavné, čo medzi vami a právnikom musí vzniknúť, je dôvera. A tej sa tešia najmä právnici skúsení, ktorí už na bojovom poli súdnych siení majú niečo za sebou.

Rozvodové konanie nepatrí medzi šťastné životné udalosti a väčšine ľuďom zmení život, niekedy aj zásadným spôsobom, a práve preto je výber vhodného právneho zástupcu kľúčovou voľbou. Ušetrí vám potom nielen mnoho starostí, ale predovšetkým zdravotné dopady stresujúcich udalostí, a pamätajte, že stres, to je moderný zabijak, a že dokáže byť príčinou aj veľmi závažných civilizačných ochorení.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.