Sro na predaj platca dph

Aj keď spoločnosť s ručením obmedzeným, teda spol. s r.o. alebo s.r.o. patrí k obchodným spoločnostiam, ktoré sa vyznačujú kapitálovým podnikaním s nízkou alebo strednou náročnosťou, tak jej založenie je zložitý proces.Založenie sro si vyžaduje množstvo vedomostí, znalosti problematiky, spolupráce s jednotlivými úradmi a v neposlednom rade aj dostatok času a energie. Aj z finančného hľadiska sa môže stať proces zakladania tzv. eseročky pomerne nákladnou záležitosťou, hlavne ak nemáme dostatok správnych informácií týkajúcich sa postupu.

zakladanie spoločnosti

V dnešnej dobe je možné využiť spoluprácu spoločností, ktoré majú zakladanie eseročiek v hlavnej náplni ich činnosti a dokonca je to možné už aj bez osobného kontaktu a to formou komunikácie cez email, telefón. Sro vzniká zápisom do Obchodného registra, ktorému predchádza pomerne zložitý administratívny proces, vypracovanie zakladateľských dokumentov, získanie živnostenského oprávnenia a pod. To všetko za vás vykoná špecializovaná firma, nech ste kdekoľvek na Slovensku. Takže, keď zvažujete kúpu sro, tak prečo nevyužiť túto výbornú ponuku, s ktorou môžete naštartovať vaše nové podnikanie už dnes. Práve za týmto účelom vznikli tzv. ready made spoločnosti, ktoré sú pripravené pre vás na podnikanie. Ready made spoločnosť sa stáva povinným platcom dph, keď dosiahne určitý obrat za rok, čo vyplýva zo zákona alebo dobrovoľným platcom dph z určitých dôvodov, ako je napr. možnosť odpočtu dane z pridanej hodnoty.

ready made spoločnosť

Sro na predaj platca dph 41business je možnosť pre vás, kde pri kúpe sro si môžete stanoviť a upraviť rôzne potrebné a špecifické údaje, ako je napr. názov spoločnosti, sídlo spoločnosti, predmet podnikania a takto vytvoriť sro pre vás na mieru so všetkými požiadavkami a predstavami, ktoré sa stávajú skutočnosťou a vašou novou realitou. Sro na predaj platca dph je vaša možnosť kúpy spoločnosti zo širokej ponuky s možnosťou výberu a samozrejme, patrí tu aj poradenstvo, týkajúce sa samotnej kúpy spoločnosti.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.