Do podnikania sa dá pustiť rýchlejšie, ak si firmu kúpite

Možno to viete aj z vlastných skúseností, v opačnom prípade ste sa to dočítali alebo dopočuli. Ten fakt, že kúpiť hotovú firmu je rýchlejšie a dá sa to dosiahnuť v podstatne kratšom časovom úseku, než keby ste sa rozhodli zakladať firmu novú.

Teda povedzme, že je pred podnikateľom nejaká v podstate časovo obmedzená príležitosť. A aby túto využil, potrebuje sa jej chytiť s obchodnou spoločnosťou, pričom k tým najčastejším sa radí spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), ktorou ale tento nádejný biznismen nedisponuje. Môže si ju síce založiť, zapísať ju do Obchodného registra SR, ale spravidla ide o časovo a administratívne zložitý proces.

Zošívačka, byrokracia

  • Zakladanie novej firmy určite nie je riešenie vhodné pre rýchly štart podnikania.

Samozrejme ak ide o príležitosť, pri ktorej si je (spravidla začínajúci) podnikateľ istý, že táto nebude s čakaním strácať svoj potenciál, môže sa pustiť do tohto pomerne zdĺhavého procesu zakladania. A vraví sa, že takáto cesta je finančne úspornejšia, ale treba poukázať na fakt, že napríklad pri zakladaní s.r.o. je potrebné splatiť jej základné imanie, ktoré už založené firmy na predaj zaplatené majú.

Mince, bankovky

Výhodou kúpy obchodnej spoločnosti je predovšetkým časová úspora, ale tiež fakt, že takéto spoločnosti sú už „nachystané“, doložené zakladateľskou listinou, sú zapísané v Obchodnom registri, mnohé z nich sú aj zaregistrované ako platca DPH. Novému spoločníkovi, kupujúcemu sa eseročka predá v zmysle, že sa na tohto prepíše jej obchodný podiel.

Z tohto dôvodu sa v súčasnosti stretávame s pomerne bohatou a pestrou ponukou predaja rôznych firiem, ktoré v stručnosti môžeme rozdeliť na tie s históriou, v opačnom prípade na tie ready- made s.r.o.

  • Pod týmto označením sa predávajú obchodné spoločnosti, ktoré sa založili z dôvodu, aby sa náležite predali. Podnikateľskú činnosť teda ešte nevykonávali.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.