Nezaradené

Východná a západná kultúra

Máme úplne iné zvyky, úplne iné povahové črty a jednoducho sa líšime v mnohých veciach. Najväčšie rozdiely však môžeme badať medzi takzvanou východnou a západnou kultúrou. Nie je to len o náboženstve, je to o celkovom zhluku rovnakých vlastností alebo podobných znakov, ktoré máme spoločné a ktoré naopak úplne odlišné. Je jasné, že nemôžeme byť všetci rovnakí, je fajn a prijateľné, keď sme odlišné. Čo si však myslíte vy, sú rozdiely medzi západnou a východnou kultúrou až také veľké? Alebo skôr nie?

budha
 
Západná kultúra
Západná alebo teda európska kultúra je typická svojim individualizmom. Je o nás známe, že skôr kopeme sami za seba ako za tím. Osobná zodpovednosť a iniciatíva je niečo, čo oceňujeme. Okrem toho si zakladáme na čase. A to vo všetkom. Všetko má svoj termín a presne určený čas, nech sa to týka čohokoľvek. Škola, práca, rôzne stretnutia. Netoleruje sa, ak niekto mešká a považuje sa to za maximálne neslušné a nezodpovedné, dokonca možno aj hrubé. Ženy majú rovnocenné postavenie s mužmi, hoci v niektorých krajinách ich vo vedúcich pozíciách až tak často nevidíme. Čo sa týka určitej formy osobného kontaktu, dodržiava sa určitá vzdialenosť a kontakt je väčšinou striktne obmedzený na podávanie rúk. Nevyhnutný je aj priamy očný kontakt. Uhýbanie pohľadom je považované za strach a neúprimnosť.

krajina
 
Východná kultúra
Východná kultúra má na mnohé veci úplne iné názory. Vo všeobecnosti však platí, že ženy sú značne podceňované a neprikladá sa im veľký význam. Väčšinou ženy nenájdete vo vysokých pozíciách a muž má určite veľmi silné opodstatnenie a spravidla aj úplne iné práva. Čo sa týka času, východné krajiny si z toho ťažkú hlavu nerobia. Meškanie je povolené a v mnohých prípadoch dokonca aj vítané. Líšime sa aj v pohľade na medicínu, kedy sa východná kultúra nepozerá na problém z jedného uhla pohľadu, ale zo všeobecného.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.