Vyhľadávanie

Kombi-Kalz ® 500 mg/800 IU filmom obalené tablety

Kombi-Kalz

Terapeutické indikácie

Prevencia a liečba nedostatku vápnika a vitamínu D u starších osôb. Suplementácia vitamínu D a vápnika pri špecifickej liečbe osteoporózy u pacientov, ktorí majú riziko nedostatku vitamínu D a vápnika.

Forma

Filmom obalená tableta
Biela, oválna s vyrytým R150, 8,5 x 19 mm.

Dávkovanie a spôsob podávania

Dospelí a starší pacienti
Jedna filmom obalená tableta (500 mg/800 IU) denne. Tableta sa má celá, rozdrvená alebo rozlomená zapiť vodou.

Množstvo vápnika v Kombi-Kalz je nižšie ako zvyčajná odporúčaná denná dávka.
Kombi-Kalz sa má preto primárne používať u pacientov, ktorí potrebujú substitúciu vitamínu D, no s diétnym príjmom vápnika 500 mg-1000 mg denne. Diétny príjem vápnika pacientov má odhadnúť lekár.

Dávkovanie pri poškodení funkcie pečene
Nie je potrebná úprava dávky.

Dávkovanie pri poškodení funkcie obličiek 
Kombi-Kalz sa nemá používať u pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek (pozri časť 4.3).

U detí alebo dospievajúcich nie je žiadna relevantná indikácia na použitie Kombi-Kalzu filmom obalených tabliet.


Materiály na stiahnutie

PIL - Písomná informácia pre používateľov (PDF)

SPC - Súhrn charakteristických vlastností lieku (PDF)