Nezaradené

Čo predstavujú tovar a služby v ekonomike?

Určite ste už viackrát počuli spojenie „tovary a služby“. Je to veľmi často používane v ekonómií a ekonomike. Študenti tomu samozrejme rozumejú, no pre ostatných to môže byť trochu metúce. Čo to sú služby? Každý si pod tým predstaví niečo iné.
V ekonomike sú služby nehmotným statkom. Znamená to, že nie je možné to „chytiť“ ako tovar. Nech si zoberieme čokoľvek napríklad obyčajné pero je tovarom. Môžeme sa ho dotknúť, chytiť ho do ruky. Službu však zobrať do ruky nevieme.
Služba je teda činnosť, ktorá je ale predmetom kúpy. Tak ako si kúpime chlieb v obchode, tak si kupujeme aj služby. Nie je možné tieto pojmy spojiť. Oboje si kupujeme, no sú oddelené istými charakteristikami. Čo je teda tou službou? No napríklad ak idete ku kaderníčke alebo kaderníkovi. Zaplatíte mu za jeho prácu, ktorá je chápaná ako služba za ktorú si zaúčtuje peniaze.

chleba

Sú určite dôležitou súčasťou ekonomiky. Každý z nás niekedy potrebuje niečo napríklad opraviť. Aj taký opravár produkuje služby. Aj v banke sú nám poskytované služby, za ktoré si platíme ako napríklad vedenie bankového účtu. Je množstvo služieb, ktoré existujú v našej ekonomike. Tu sa ale vyskytuje otázka, či je hodnotnejšie kúpiť si niečo hmotné ako tovar alebo službu? Je investícia rovnaká aj keď nič hmatateľné nezískame?

ovoce

Na túto otázku si už musí odpovedať každý z nás sám. Je ťažké porovnávať hodnotu tovarov a služieb. Tak ako sa vyrobí tovar, tak musí človek vynaložiť úsilie na zabezpečenie služby. Niekedy sa to zdá jednoduché, no vôbec to nemusí byť tak.
Ekonomiku tvorí množstvo subjektov a rôznych iných faktorov. Poznáme taktiež polotovary, nedokončené výrobky alebo výrobky. Nedokončené výrobky sú určené na ďalšie spracovanie. Môžu sa však aj ďalej predávať. Napríklad jeden výrobca vyrobí polotovar, ďalší ho odkúpi a dokončí z neho hotový výrobok. Z výrobku sa potom po zavedení na trh stáva tovar.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.