Online výučba

Výučba v školách nabrala za posledný rok nový rozmer. Študenti nechodili do školy, no učili sa z domu online formou. Je to výhoda alebo nie? Každá osoba má na to iný názor, no nič nie je čierno-biele. Všetko má svoje pozitívne aj negatívne stránky. Niektorí, hlavne vysokoškolskí študenti mali výhodu v tom, že nemuseli cestovať alebo platiť za internáty, poprípade študentské byty. Ale čo s praxou? Prax je súčasťou mnohých študijných odborov, či už na vysokých, ale aj stredných školách. Žiaci si sťažovali na to, že musia pozerať videá namiesto skutočnej praxe, čiže nemali ani možnosť si to za ten rok vyskúšať. Či už študenti lekárstva, tlmočníctva, kuchári alebo automechanici, všetko sa muselo robiť na diaľku.

Mac, počítač

No nejde len o prax, ale aj o množstvo informácii a poznatkov, ktoré sa študenti naučili. Záviselo to aj od prístupu vyučujúceho a od toho, ako sa k tejto situácií postavil. Niektorí sa skutočne snažili študentov prinútiť k tomu, aby sa venovali problematike aj mimo online hodín, no našli sa aj takí, ktorí žiakov nijakým spôsobom nemotivovali a ani sa poriadne nesnažili spríjemniť im túto novodobú a nevyhnutnú online formu vyučovania.

Taktiež sa považovalo za veľký problém to, že sa školáci, hlavne tí mladší, nemohli stretávať so svojimi spolužiakmi. Celé dni trávili zavretí doma, vypĺňali cvičenia a písali domáce úlohy, miesto toho, aby sa rozprávali v triede  s kamarátmi o tom, čo budú robiť po škole. Tým pádom sa zdržiavali najmä doma a jediní ľudia, s ktorými sa stretávali boli rodičia. Začali stúpať počty psychicky chorých detí, ale aj dospelých, ktorí túto situáciu jednoducho nezvládali. Rodičia s deťmi museli ostávať doma a nemohli chodiť do práce, čiže nemali dostatok peňazí, a deti sa museli samé učiť, keďže im problematiku nemal poriadne kto vysvetliť.

notebook, wordpress

Iní študenti mali zas ťažkosti s internetom alebo s každodenným prístupom k počítaču či notebooku. Toto taktiež poniektorí učitelia netolerovali a žiaci kvôli tomu mali problémy alebo znížené známky z konkrétneho predmetu.

Tento školský rok deti normálne nastúpili do škôl, ktoré zaviedli buď prezenčné vyučovanie, alebo kombinované, čo znamená, že prednášky sú online a semináre alebo rôzne cvičenia s praxou sú prezenčne. Môžeme len dúfať, že sa epidemiologická situácia nezhorší a deti sa budú môcť naďalej stretávať so svojimi spolužiakmi v školských laviciach.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.