Nezaradené

Študentské pôžičky

Aj keď študentskú pôžičku poskytujú aj banky, nájdete v nich ponuky s relatívne vysokou úrokovou mierou, čo pre študenta nie je výhodné. Priemerná úroková sadzba v bankách je 5% p.a. Vo väčšine prípadov sa to pohybuje okolo 8% p.a.
Pre to vznikol fond na podporu vzdelávania, ktorý ich poskytuje so zníženým úrokom oproti bankám. Čiže študent si môže požičať na štúdium priamo od štátu.
O pôžičku môže zažiadať študent I. II. aj III. stupňa štúdia v dennej a externej forme štúdia. O pôžičku môže žiadať aj študent zahraničnej vysokej školy, avšak musí spĺňať podmienku, že je úrovňou rovnaká ako škola v Slovenskej republike.

kniha

Žiadosti sa posielajú v dvoch termínoch a to do 15.septebra a do 31.októbra. Štát na žiadosti doručované v prvom termíne vyčlenil 1milión €. Na pôžičky žiadané v druhom termíne je vyčlenených 3mil. €. Samozrejme podmienkou na podanie žiadosti je zápis na štúdium v danom akademickom roku.

Oproti minulému roku sa maximálna výška zvýšila pri I. a II. stupni o 200€ celkovo na výšku 2500€. Pre študentov III. stupňa sa zvýšila o 500€ na konečných 5000€. Stanovená výška úrokovej sadzby je pre aktuálny akademický rok 3% p.a. Študent môže o pôžičku požiadať každý rok štúdia, maximálne však 6rokov.
Keďže nie je určený maximálny vek študenta, môže o takúto pôžičku zažiadať ktokoľvek v akomkoľvek veku po splnení podmienok.

promoce

Doba splácania je nastavená na 5 – 10 rokov po ukončení štúdia. Výhodou teda je, že študent počas svojich školských rokov, nemusí splácať mesačné splátky.
 Všetky podmienky sú uverejnené na stránkach Fondu na podporu vzdelávania, kde nájdete aj kalkulačku na výpočet splátok.
Vzhľadom k výhodným podmienkam odporúčame študentom, ktorí potrebujú túto formu pomoci, aby sa radšej obrátili na pomoc od štátu, kde je úrok podstatne nižší než v bankách. Bolo by to pre nich oveľa výhodnejšie.

Proudly powered by WordPress | Theme: Outfit Blog by Crimson Themes.